Information om smitthantering
Skandic Personlig Assistans har alltid varit noga med hygienrutiner i vår verksamhet.
Coronaviruset kräver extra noggrant smittskydd och vi tar detta på största allvar.
Vi följer också samtliga Riksdagsbeslut och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

➜ Stanna hemma vid minsta tecken på virussjukdom.
➜ Tvätta händerna ofta, noga och länge.
➜ Ta ej i ansiktet med otvättade händer.
➜ Hosta och nys i armvecket, tätslutande.
➜ Håll avståndet till andra personer (minst 1 meter).
➜ Undvik folksamlingar.