Skandic SPA
Företagsledning
VD har ordet

Jag heter Mohamad Tawil och är VD för Skandic Personlig Assistans. Jag har lång erfarenhet av vård och omsorg, bland annat från arbete med människor som har autism, schizofreni och olika former av rörelsehinder. Efter att ha arbetat i olika ledande funktioner för varierande aktörer på marknaden och samlat värdefulla kunskaper om lagar och krav inom omsorgsvård, kände jag att jag ville driva egen verksamhet och startade Skandic Personlig Assistans.

Det som driver mig är mitt stora intresse för människor och viljan att bistå de som bäst behöver det. Mitt arbete består av personalplanering, myndighetskontakter och - viktigast av allt - att möta kunder och deras anhöriga/närstående och göra mitt yttersta för att de ska ges möjlighet att leva ett värdigt, tryggt och glädjefullt liv.

Ledningsarbetet delar jag med en samordnare, en verksamhetsansvarig och en administratör. Tillsammans med våra medarbetare skapar vi en trevlig arbetsmiljö och goda förutsättningar för att bibehålla en hög kvalitet på den service vi erbjuder våra kunder.

Vänliga hälsningar
Mohamad Tawil


Verksamhetschef
Sara Tawil