Skandic SPA
Ledsagning

Vi har stor erfarenhet av ledsagning och erbjuder dig service med hög kvalitet och kvalificerad personal. Dessa tjänster är till för att underlätta för ordinarie vårdgivare samt ge funktionshindrade möjlighet att leva ett fullgott liv med gemenskap och aktiviteter.

Ledsagning innebär att funktionshindrade i alla åldrar ges möjlighet att delta eller ta sig till olika aktiviteter. Det kan till exempel innebära hjälp att besöka annan vårdgivare, besöka släkt och vänner, restaurangbesök, fritidsaktiviteter såsom idrott eller bingo m.m.


* För att vara berättigad till ledsagning krävs beslut från din kommun eller stadsdelsförvaltning.

* Vi har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva verksamhet i hela landet.