Skandic SPA
Personlig assistans

Vi står till tjänst med allt från personlig omvårdnad till utflykter på dina villkor. Naturligtvis utgår vi från dina personliga behov och kan erbjuda personlig assistans dygnet runt vid behov.

Du har valfrihet och självbestämmande när det gäller användandet av dina beviljade assistans timmar. Du får även själv välja vem som ska anställas hos dig beroende på vad du behöver hjälp med.

Personer med behov av personlig assistans har rätt till ett värdigt liv så likt andra människors som möjligt. Du ska kunna bestämma över din egen tid, till exempel när du vill äta, ta en promenad, ringa ett telefonsamtal, gå på toaletten eller bjuda vänner på middag o.s.v. Med hjälp av personlig assistans ska du också ges möjlighet att sköta ett arbete, bedriva studier, resa eller utöva fritidsintressen.


* För att vara berättigad till personlig assistans krävs beslut från din kommun eller stadsdelsförvaltning. Om du är i behov av mer än 20 timmar/vecka och vill administrera det själv kontaktar du Försäkringskassan.

* Vi har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva verksamhet i hela landet.