Skandic SPA
Hushållsnära tjänster

Hushållstjänster kan utföras även om du inte har beslut från kommun, stadsdelsförvaltning eller försäkringskassa. De räknas som privat övrig service och vem som helst kan köpa dessa tjänster från oss.

Exempel på tjänster vi erbjuder:
Städning →
Tvätt →
Strykning →
Fönsterputs →
Matlagning →
Inköp av varor →
Promenader →
Trädgårdsarbete →
Ekonomihantering →
Besök hos läkare, tandläkare m.fl. →
Personlig omvårdnad →
Allmän rådgivning →

Vi arbetar utifrån kundens behov. Du är välkommen att framföra dina egna önskemål så diskuterar vi hur vi bäst ska tillgodose dem. Vi skriver ett avtal tillsammans där det framgår vilka tjänster vi ska tillhandahålla samt hur och när de ska utföras. I avtalet ingår även en försäkring.

Avgiften för hushållsnära tjänster beräknas på uppdragets storlek och på hur mycket tid det tar i anspråk.
Kontakta oss för information om våra fördelaktiga specialerbjudanden.