Skandic SPA
Syfte och mål
Vår verksamhet syftar till att;
 • Tillhandahålla service med hög kvalité.
 • Arbeta utifrån kundens behov och önskemål.
 • Respektera människor oavsett bakgrund, språk eller religion.
 • Ha ett professionellt bemötande.
 • Underlätta livet för dem som behöver det.
 • Hjälpa kunder i deras vardagliga liv.
 • Överföra glädje och positiv energi till alla.
 • Ge trygghet till både kunder och anhöriga.
 • Undvika stress

 • Målet med vår verksamhet är att;
 • Ha trygga, glada och tillfredställda kunder.
 • Anhöriga upplever trygghet och tillit med oss.
 • Personalen känner glädje och tillfredställelse i sitt arbete.
 • Bli ledande på marknaden inom vår bransch.