Skandic SPA
Varför välja oss?
Kvalifikationer

Företagets VD har många års erfarenhet av arbete inom hemtjänst, personlig assistans och avlösning samt stora kunskaper gällande lagar och rutiner. Såväl ledning som medarbetarna har kvalificerad och relevant utbildning och håller sig väl uppdaterade om förändringar och nyheter i branschen. Företagets ambition är att ständigt utvecklas och bli ledande på marknaden inom vårt verksamhetsområde.

Bemötande

Vi har ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Det är viktigt för oss att ge våra kunder respekt, trygghet, lyhördhet, empati och att tillföra glädje i vardagen. Vi är tydliga och strukturerade för att underlätta kommunikation och undvika missförstånd. Vi har förmåga att reflektera, bemöta människor i kris, hantera motstridiga intressen och vara lyhörda även för anhörigas behov av stöd.

Kundkontakt

Kunden är alltid välkommen att kontakta medarbetare eller ledning via telefon eller kontorsbesök. Vi tar kontakt med kunden via telefon eller hembesök om behov uppstår. Månadsvis uppföljning sker rutinmässigt för att kontrollera att kunden mår bra och är tillfredsställd med service och personal. Kunden ges alltid möjligheten att uttrycka sig fritt.

Anhörigstöd

Råd och stöd till kundens anhöriga erbjuds så att de kan känna sig trygga med omsorgen om deras anhörige. Vi avsätter god tid till att informera om kundens hälsotillstånd och innebörden av deras behov. Vi ger också anhöriga möjlighet att informera oss om vilka aktiviteter och insatser som kan ge kunden glädje och trygghet.

Anhöriga kan ha olika önskemål om hur och när de vill bli kontaktade. Därför har vi fastlagda rutiner om hur detta ska gå till. Det är viktigt att kundens och anhörigas önskemål om kontakt är väl dokumenterat i kundens journal. Men naturligtvis är alla anhöriga alltid välkomna att kontakta oss närhelst behov uppstår.

Personal

Vi säkerställer att våra medarbetare har vad som krävs för att ge dig service med hög kvalitet. Rekrytering sker med omsorg och vi lägger stor vikt på anställningsintervjun för att lära känna personen. Intyg på utbildningar och tidigare anställningar erfordras. En registerkontroll hos Polismyndigheten utförs alltid innan anställning. Samtlig personal har tjänstelegitimation och bär namnbricka för din trygghets skull.